fbpx
20 Th7

Coaching 1:1

Coaching Cơ Bản

1.800.000

  • Quà Tặng: Khóa Học Giảm Cân từ A-Z
  • Quà Tặng: Cẩm Nang Dinh Dưỡng 70 Món Ăn
  • 3 TUẦN COACHING *
  • Công Cụ Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Tối Ưu Trị Giá 900.000 VNĐ
  • Đăng Ký

Coaching Nâng Cao

2.650.000

  • Quà Tặng: Khóa Học Giảm Cân từ A-Z
  • Quà Tặng: Cẩm Nang Dinh Dưỡng 70 Món Ăn
  • 6 TUẦN COACHING *
  • Công Cụ Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Tối Ưu Trị Giá 1.500.000 VNĐ
  • Đăng Ký