z2589267011897_7168f00d1d981b6d5ea7535096507029

LÊ THỊ VÂN QUYÊN

Train to Trainer

-6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Coaching

-Tốt nghiệp HLV Dinh Dưỡng của Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia

-Ban cố vấn cho các Coach Leader

Thành viên khác