fbpx

Hlv cá nhân là người có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực cụ thể và có khả năng huấn luyện hoặc giúp đỡ người khác đạt mục tiêu thông qua chuyên môn của mình.