Khóa Học Của Thúy Coach

Giảm Cân Khoa Học

41
41
200.000 VNĐ Miễn phí
200.000 VNĐ Miễn phí

Giảm Cân Từ A-Z

668
668
1.600.000 VNĐ
+Những ai nên học: Quan tâm đến kiến thức cơ bản về Giảm Cân Hỗ Trợ Cho Quá Trình Kèm Cặp Của Coach
1.600.000 VNĐ

Coaching VIP Thay Da Đổi Dáng

7
7
3.600.000 VNĐ 3.200.000 VNĐ
CHƯƠNG TRÌNH COACHING VIP +Những ai nên tham gia:  Quan tâm đến kiến thức cơ bản về Giảm Cân, Tăng Cân Giảm Cân/...
3.600.000 VNĐ 3.200.000 VNĐ

Coaching Nâng Cao

301
301
2.850.000 VNĐ 2.650.000 VNĐ
CHƯƠNG TRÌNH COACHING NÂNG CAO +Những ai nên tham gia:  Quan tâm đến kiến thức cơ bản về Giảm Cân, Tăng Cân Giảm...
2.850.000 VNĐ 2.650.000 VNĐ

Coaching Cơ Bản

3
3
1.800.000 VNĐ
Chương trình kèm cặp Coaching kiến thức cơ bản để giảm cân
1.800.000 VNĐ

Thay Da Đổi Dáng

21
21
499.000 VNĐ Miễn phí
499.000 VNĐ Miễn phí